Profilering

Doelgroep Profilering voor effectievere fondsenwerving

Inzicht in jouw donateursbestand is essentieel voor het succes van jouw campagnes. Door jouw donateurs te verdelen in groepen die op elkaar lijken, kan je jouw benadering aanpassen aan die groepen. Hiermee vergroot je de kans op een goede respons en dus hogere inkomsten.

Data Inside kan je hierbij helpen. Niet alleen met behulp van jouw historische giftdata (RFM-criteria), maar ook met demografische criteria zoals bv leeftijd en regio. Dit kunnen we ook aanvullen met huishoudgegevens van Geomarktprofiel. Met behulp van modellen kunnen we jouw donateurs clusteren.

Afhankelijk van jouw wensen kiezen we een aanpak die jou gaat helpen om een beter beeld te krijgen van jouw donateurs. De verschillende opties zetten we op een rijtje:

Profielrapporten: Hiermee vergelijken wij specifieke groepen uit jouw eigen data met een benchmark of met elkaar. Hierdoor ga je verschillen zien tussen de groepen, die je kan helpen bij de benadering. Dit doen we aan de hand van huishouddata van Geomarktprofiel.

Geotypes: We classificeren jouw donateurs op basis van de standaard Geotypes van Geomarktprofiel. Zo krijg je meer een gezicht bij je donateurs.

Maatwerk analyses: We analyseren jouw database op kenmerken die we samen afstemmen. In veel gevallen is dit met behulp van RFM (Recency, Frequency, Monetary value) en/of op basis van onderwerpen van eerdere campagnes.

Standaard clustering: Van de donateurs uit jouw database maken we clusters op basis van RFM in combinatie met huishouddata van Geomarktprofiel

Clustering op maat: Heb je specifieke vragen over jouw doelgroep die je graag onderbouwd wilt zien door data? Dan maken we een clustering die volledig is afgestemd op jouw wensen.

Data Inside kan je ook ondersteunen bij specifieke fondsenwervingsvragen. Bijvoorbeeld, hoe je de verschillende groepen het beste kunt benaderen en met welke tone-of-voice. Deze kennis hebben wij in huis, maar dit kan ook via onze kennispartners of in overleg met jouw eigen bureau.

Laat ons weten wat je nog zou willen weten van je donateurs.