Privacy statement

Data Inside
Zuiderzeelaan 35
8017 JV Zwolle
Info@Data Inside.nl

 


Inhoudsopgave

1. Wat zijn persoonsgegevens?

2. Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

3. Met wie delen we persoonsgegevens?

4. Zo zorgen we voor je persoonsgegevens

 


1. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met jou.

  Je deelt persoonsgegevens niet rechtstreeks met ons. Als verwerker gebruiken we data van de verantwoordelijken. Wij bewerken persoonsgegevens als je bijvoorbeeld donateur bent bij een opdrachtgever van Data Inside. We hebben met onze opdrachtgevers (verantwoordelijken) verwerkersovereenkomsten afgesloten.

 


2. Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

We gebruiken de persoonsgegevens omdat we data analyse, selecties en andere bewerkingen uitvoeren ten behoeve van marketing acties, namens onze opdrachtgevers. Er is daarmee een gerechtvaardigd belang bij onze opdrachtgevers die de uitvoering van de acties bij ons uitbesteden. Met de gegevens die we verkrijgen kunnen we bijvoorbeeld:

 • Inzicht geven in de ontwikkelingen van de achterban. 
 • Selecties maken ten behoeve van marketing acties.
 • Trends signaleren.

We verrijken ook wel gegevens van donateurs om meer zicht te krijgen op interesses en om groepen te kunnen ontdekken (segmenteren) voor verantwoordelijke.

Ook zijn er personen die bij ons informatie aanvragen of zich aanmelden voor events. We vragen hierbij naar persoonsgegevens en verwerken die ook. Met je persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld:

 • Contact met je opnemen, je uitnodigen.
 • Onderzoeken of je medewerker bij ons kunt worden.

Wijzelf en onze opdrachtgevers houden je graag op de hoogte. Bijvoorbeeld met e-mails, nieuwsbrieven of giftverzoeken via direct mail, e-mail, telefoon of sms. Of met gepersonaliseerde advertenties op apps en sites van andere partijen en social media. Ook daarvoor zijn vaak persoonsgegevens nodig.

Dit kunnen we doen: 

 • We bewerken je keuzes en zoekopdrachten als je bijvoorbeeld de webpagina’s van onze opdrachtgevers bezoekt, e-mails zoals onze nieuwsbrief of mails van onze opdrachtgevers opent. En die analyseren we. Zo hebben we mogelijkheid om je interesse in te schatten.
 • We analyseren je geefgedrag. Geef je bijvoorbeeld een groot bedrag, dan kan onze opdrachtgever een fiscaal vriendelijke manier van geven bij je onder de aandacht brengen.
 • We kunnen de gegevens van onze opdrachtgever, combineren met persoonsgegevens én algemene gegevens van andere bronnen
 • We verwerken individuele gegevens in management rapportages, trends en analyses.

Wil je liever geen e-mail nieuwsbrieven of andere advertenties direct van Data Inside ontvangen? Geen probleem, je kunt je altijd uitschrijven via de e-mail nieuwsbrief. Medewerkers krijgen de informatie die nodig is voor hun werk. Dit ontvangen ze via e-mail en/of post en/of sms.

 


3. Met wie delen we persoonsgegevens?

In principe delen we je gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als er een goede reden of verplichting voor is. Als je bijvoorbeeld fraude pleegt, kunnen we aangifte tegen je doen. Politie, justitie, toezichthouders en de Belastingdienst kunnen ook op grond van de wet gegevens bij ons opvragen. Verder kan de rechter ons verplichten gegevens te verstrekken. Soms moeten we op basis van een overeenkomst of reglement jouw gegevens delen met een andere partij of organisatie.

Er zijn strenge regels voor het delen van persoonsgegevens. Daar houden we ons natuurlijk aan. 

De gegevens die we uit onze marketingacties namens onze opdrachtgevers verkrijgen worden terug verstrekt aan onze opdrachtgevers. Zij hebben een gerechtvaardigd belang. De gegevens worden niet met derden gedeeld en Data Inside verwijdert twee maanden na afronding van de campagne de gegevens waarmee het gedrag gepersonaliseerd kan worden. Het gedrag zelf wordt voor analyse doeleinden bewaard.

We worden geholpen bij ons werk door andere dienstverleners. Dan delen we alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor een bepaalde opdracht. En we maken goede afspraken met die dienstverleners over wat ze met die persoonsgegevens mogen doen. Deze afspraken leggen we vast in contracten.

Dit doen de bedrijven en personen die ons helpen bijvoorbeeld: 

 • Ze ontwerpen, onderhouden en verbeteren onze IT-systemen, internettools en applicaties; 
 • Ze organiseren evenementen, versturen e-mails en post, maken video’s en brochures; 
 • Ze verrijken gegevens voor ons.

 


4. Zo zorgen we voor je persoonsgegevens

We zorgen voor goede beveiliging
We doen er veel moeite voor om onze systemen en persoonsgegevens veilig te houden. Gaat er toch een keer iets mis? Dan komen we in actie. Datalekken lossen we op en registreren we. We melden ze ook aan de toezichthouder en aan jou, als het nodig is.

We hebben een geheimhoudingsverklaring getekend
Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.

Er is toezicht op hoe we persoonsgegevens verwerken

 • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij de Wet bescherming persoonsgegevens naleven. 
 • De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht hoe wij omgaan met cookies, direct marketing via elektronische mail en het bel-me-niet register. 

Je persoonsgegevens bekijken of aanpassen
Wil je weten welke persoonsgegevens wij over je hebben vastgelegd? Dan kun je gebruik maken van je ‘Recht van inzage’. Of wil je gebruik maken van je recht op correctie of recht van bezwaar? Of heb je andere vragen in het kader van de privacy? Dan kun je ons een e-mail (info@DataInside.nl) of brief sturen. Voeg bij je bericht een kopie van je geldige paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs. Een brief kun je sturen naar:  Data Inside t.a.v. compliance officer, Zuiderzeelaan 35, 8017 JV Zwolle.  Ben je klant of donateur bij een opdrachtgever van Data Inside dan zullen wij je verzoek naar hen doorsturen.

Binnen 4 weken krijg je een reactie van ons.