Dataselecties

Het maken van bestanden voor bijvoorbeeld uw direct mail of telemarketing campagnes voeren we graag voor u je uit. Deze tijdrovende activiteiten die onder druk van deadlines blijven terug komen, kunnen een groot deel van de kostbare, interne capaciteit in beslag nemen. Daardoor blijven maatwerk analyses en verbetervoorstellen liggen. Bovendien optimaliseren wij uw adresselecties indien gewenst met een voorspellingsmodel.


Voorspellingsmodellen

Bij iedere actie is het belangrijk om met zo min mogelijk kosten een zo optimaal mogelijk resultaat te behalen. Daarbij staan vragen centraal als:

  • Hoe kunt u ervoor zorgen dat u de meest kansrijke segmenten in uw database benadert?
  • Hoe herkent u de segmenten die u kunt upgraden naar een hogere bijdrage?
  • Hoe reactiveert u passieve donateurs zonder kansloze adressen aan te schrijven?

Werkwijze voorspellingsmodel
Bij het ontwikkelen van een voorspellingsmodel gebruiken we data uit uw bestaande database. We onderscheiden variabelen die voorspellers blijken te zijn voor donateurs met een hoge geefbereidheid voor een specifieke actie op dat moment. Door deze voorspellers toe te passen op de verschillende segmenten uit uw database wordt duidelijk welke donateurs kansrijk zijn om te benaderen.

Actieve adressen
Met een voorspellingsmodel bent u beter in staat om binnen de gebruikelijke segmenten uitsluitend kansrijke adressen te selecteren. U mailt minder adressen en beperkt het inkomstenverlies van niet benaderde adressen tot een minimum. Hiermee verbetert u het rendement van uw actie en tegelijkertijd draagt dit bij aan het behoud van uw actieve achterban. U stemt uw contactmomenten namelijk optimaal af op het individuele gedrag van de betreffende donateur.

Passieve adressen
Ondanks een optimaal behoud heeft iedere organisatie voldoende instroom nodig om het aantal actieve donateurs op peil te houden (of te laten groeien). Nieuwe adressen werven is vaak kostbaar, daarom ligt het voor de hand om kritisch te kijken welke adressen zich reeds in uw database bevinden. Door het voorspellingsmodel toe te passen op verouderde adressen bent u tegen acceptabele kosten in staat om oude adressen te reactiveren.

De investering in het voorspellingsmodel verdient u terug doordat u de minst kansrijke adressen niet meer benaderd. Daarnaast zorgt het model voor het reactiveren van passieve donateurs voor lagere kosten dan werving op koude adressen.

Rendement zonder gebruik van scoremodel


Verliesgevende verzendingen


Rendement met gebruik van scoremodel

 

 

 

Menu