Data Inside inzicht 24/7

Samenwerking met With

With Accountants bediend meer dan 150 klanten als het gaat om het maken en controleren van de jaarrekening. We zijn gestart om deze cijfers van haar klanten te integreren in dashboards. Een vergelijk over de jaren wordt zo wel heel inzichtelijk.

Maar er volgen meer stappen. Hoe presteer ik als goed doel ten opzichte van de markt? En welk effect heeft een investering in een fondsenwervende campagnes op mijn ratio’s (nu en in de toekomst? We gaan investeringen in de fondsenwerving dus rechtsreeks relateren aan financiële kengetallen.

Menu