Data-analyse van Data Inside: tijdens de crisis blijven de donateurs gewoon geven

Data Inside heeft een dashboard ontwikkeld dat markttrends tijdens de coronacrisis inzichtelijk maakt.  Onderzocht is tot nog toe het geefgedrag van 700.000 actieve donateurs, van 15 organisaties, op basis van niet-privacygevoelige data. De analyse wijst erop dat de Nederlander ook tijdens deze fase van de crisis blijft geven aan goede doelen.

Consumentenvertrouwen
Het geefgedrag in de eerste fase van de crisis is vergeleken met de AEX, als indicator van het consumentenvertrouwen. We zien dat de index in week 9, na de eerste besmetting in Nederland, sterk daalt en daarna blijft dalen tot en met week 11.

In de eerste twee weken dat de AEX daalt zijn er echter beduidend méér giften dan in dezelfde periode vorig jaar. In week 11 worden grote bijeenkomsten verboden en kondigt het kabinet de ‘intelligente lockdown’ aan. De gevolgen die het Coronavirus zal gaan hebben op het ‘normale’ leven in Nederland worden steeds concreter. Vanaf nu, in week 11 en 12, daalt het aantal giften fors. Week 12 is een dieptepunt, maar week 13 stijgt alweer tot 90% van het volume van vorig jaar. En week 14 zit alweer op bijna 98 procent. Op basis van het ook gemeten aantal contactmomenten lijkt de conclusie gewettigd dat een aantal fondsenwervende instellingen als reactie op de crisis besloot om geplande mailingen niet te versturen. Snel daarna zien we het aantal contactmomenten weer toenemen en in week 13 zijn er zelfs bijna driemaal zoveel contactmomenten als in die periode in 2019.

Het aantal giften volgt de trend van de AEX, de lichte balken van 2020 hebben in week 11 tot en met 14 hetzelfde ‘kommetje’ met het dieptepunt in week 12. De stand van de AEX lijkt iets te zeggen over het aantal giften dat wordt gedaan in Nederland, Echter valt het op dat het aantal giften in een veel sneller tempo herstelt dan de AEX. Wanneer we nu ook kijken naar het aantal contactmomenten, dan is het met name het goede doel zelf, dat op de onrust reageert door minder geefverzoeken uit te sturen in de weken 10 tot 12. De tijdelijke terugval van de fondsenwervingsresultaten is dus zeer waarschijnlijk het gevolg van het sterk verlaagde aantal geefverzoeken van de goede doelen.  De donateur zelf blijft eigenlijk ´gewoon´ geven, zolang we het maar vragen. Eigenlijk is alles niet veel anders dan normaal, de donateur hecht nog steeds waarde aan jouw doelstelling en blijft bereid te geven.

Gemiddelde gift
De data tonen aan dat de donateur in deze fase van de crisis zelfs méér geven dan normaal. Want vanaf week 9 geeft de donateur duidelijk hogere bedragen dan voorheen. In week 13 daalt het gemiddelde bedrag. Of de oproep van het NIBUD om financieel voorzichtig te zijn daarmee iets te maken heeft, kan uit de data niet worden opgemaakt, maar deze oproep zou van invloed kunnen zijn op het geefgedrag. Opvallend is dat de Nederlander in week 14 weer duidelijk hogere bedragen geeft.

Toezeggingen
Het eerste kwartaal van 2020 is per saldo een prima kwartaal voor de instroom van het aantal toezeggingen. Dit komt omdat er in de eerste twee maanden veel meer toezeggers zijn ingestroomd dan vorig jaar. In maart zien we dat er een grote terugval is ten opzichte van 2019. Dat beeld geldt zowel voor toezeggingen die via face to face geworven zijn als voor de overige kanalen.

Om na te gaan of donateurs hun toezegging sneller opzeggen dan normaal kijken we naar alle toezeggingen, behalve de stilgevallen face-to-facewerving. We zien dan dat er in maart slechts 4% minder toezeggingen zijn opgezegd ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

           


Meer info? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Meer informatie over dit onderzoek kunt u verkrijgen via info@datainside.nl. Een andere mooie manier om de hoogte te blijven van de trends in de fondsenwerving sector is de Data Inside nieuwsbrief.  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief >

Meedoen?
Hoe meer data, des te betrouwbaarder wordt het beeld. We nodigen fondsenwervende instellingen om – gratis – mee te doen met dit onderzoek en hun anonieme data daarvoor beschikbaar te stellen. Wanneer je meedoet krijg je inzicht in je eigen prestaties en worden deze ook afgezet tegen de benchmark van andere deelnemende organisaties.  Interesse? Neem daarvoor contact op met Jan@datainside.nl

Menu