Data analyse Markttrends Corona Crisis II : de terugweg naar het nieuwe normaal lijkt te zijn gestart

Inmiddels leven we zo’n anderhalve maand met het corona virus in Nederland. De maatregelen die de overheid neemt om het virus in te dammen, hebben grote impact op wat we doen in ons dagelijks leven. Ook in fondsenwervend Nederland leeft onzekerheid. Blijven mensen geven? En hoe bereik ik voldoende (nieuwe) donateurs nu dit corona virus face sommige wervingskanalen onder druk zet of zelfs stillegt. In dit artikel hopen we antwoord te kunnen geven op deze vragen.

Om meer inzicht te krijgen in de fondsenwerving markt ontwikkelden wij een dashboard met daarin geefgedrag van meer dan 900.000 bruto donateurs. Een belangrijke eerste conclusie was dat consumenten nog steeds blijven geven, als goede doelen maar giftverzoeken blijven doen. Inmiddels lijkt Nederland de grootste corona angst achter de rug te hebben. Om het consumentenvertrouwen te duiden gebruiken we de AEX. Deze is inmiddels al een aantal weken vrij stabiel, dit betekent dat we in rustiger vaarwater gekomen zijn en dit lijken fondsen ook voorzichtig te merken. Vanaf week 9 begon langzaamaan het coronavirus steeds meer impact te hebben op ons dagelijks leven. De weken die de meeste invloed hadden voor de fondsenwerving, waren ongetwijfeld de weken 11 tot en met 13. De AEX daalde fors gedurende deze weken en ook de inkomsten van fondsen liepen terug. Nu we een aantal weken verder zijn, blijken fondsen daarna langzaamaan de weg omhoog weer hebben gevonden. Dit zien we bij een aantal kerncijfers terug.

Totale inkomsten

De trendlijn met betrekking tot de totale inkomsten loopt begin 2020 relatief gelijk aan 2019. In de eerste 8 weken (vóór de corona crisis in Nederland voet aan wal zet) is het marktvolume 91,2% t.o.v. 2019. Het gemiddelde marktvolume over de weken 11 tot en met 13 bedraagt echter slechts 77,2%. Echter, zien we in de weken hierna een grote stijging in de markt, de angst om campagnes volgens jaarplan uit te voeren lijkt te zijn verdwenen, het aantal contactmomenten neemt hierdoor toe en de creativiteit  van fondsen om campagnes aan te passen aan deze tijd, lijkt effect te hebben. In de weken 14 tot 16 volgt het geefgedrag de trendlijn van 2019 en gaat daar zelfs boven zitten. De totale inkomsten stijgen tot 132,1% t.o.v. 2019 in deze weken.

“de creativiteit  van fondsen om campagnes aan te passen aan deze tijd, lijkt na week 13 effect te hebben “

Totale inkomsten per weeknummer

Hoe vaak geven donateurs en hoeveel?

Bij het aantal giften is een soortgelijke trend te herkennen. De trendlijn volgt 2019 grotendeels, met enkele uitschieters. Opnieuw zien we dat week 11 tot en met 13 achterblijft bij 2019. In deze periode werden ruim een kwart minder giften verwelkomd in vergelijking met dezelfde periode in 2019, waarna we in de weken erna weer een ‘compensatie’ zien. In de weken 14 tot 16 zien we stijging in het aantal giften van 14,5% gemiddeld t.o.v. dezelfde weken in 2019.

Tijdens de dip in week 11 tot 13 worden een kwart minder giften verwelkomd. De weken erna ‘compenseren’ deze daling

Aantal giften per weeknummer

De gemiddelde gift blijft ongeveer gelijk gedurende de hele periode. Dit sluit aan bij bevindingen uit andere onderzoeken die gedaan zijn in de markt. Wat vervolgens wel opvalt is dit: juist in tijden van crisis zien we de gemiddelde gift omhoog gaan. We zien namelijk dat juist in de weken waarin het coronavirus intrede doet in Nederland dat de gemiddelde gift oploopt, met een piek in week 12, de week waarop het marktvolume nu juist zijn dieptepunt bereikte. Hierna daalt de gemiddelde gift weer langzaam en daalt deze zelfs tot een iets lager gemiddeld giftbedrag in vergelijking met de eerste 8 weken van het jaar.

“juist in tijden van crisis zien we de gemiddelde gift omhoog gaan”

Aantal giften per weeknummer

Wat betekent dit nu voor goede doelen?

Ten eerste zien we dat vasthouden aan je strategie en campagne plannen loont. In de contactmomenten grafiek zien we dat wanneer fondsen campagnes on hold zetten vanwege angst dit doorwerkt in alle facetten van geefgedrag. Verder komt het gros van de nieuw geworven leden  nu binnen via direct mail. Echter, wordt ook het online kanaal nog veel interessanter. Het kanaal heeft slechts een klein marktaandeel m.b.t. giften en instroom van nieuwe donateurs, maar kan juist in deze tijd een goede online communicatiestrategie leiden tot nieuwe instroom. We rapporteren binnen de markt een stijging in het aantal nieuwe donateurs die online zijn geworven. Daarnaast komen fondsen ook met andere online acties zoals online collectes en grote social media geefacties, een trend die nu dus extra aandacht verdient.

Meedoen?

In een volgende analyse hopen we dieper in te gaan op verschillende geefkanalen. Om deze analyse ook weer zo sterk mogelijk te maken nodigen we fondsenwervende instellingen uit om – gratis – mee te doen met dit onderzoek en hun anonieme data daarvoor beschikbaar te stellen. Wanneer je meedoet, krijg je inzicht in je eigen prestaties en worden deze ook afgezet tegen de benchmark van andere deelnemende organisaties. Daarnaast heeft Ifunds aangeboden om voor fondsen die bij hen zijn aangesloten op hun CRM systeem en interesse hebben om mee te doen eenmalig gratis data de datalevering uit te voeren. Ook zij vinden het erg belangrijk om marktbreed betere inzichten te kunnen verschaffen en dragen hieraan dus graag hun steentje bij. Heeft jouw organisatie interesse om mee te doen? Neem daarvoor contact op met jan@datainside.nl. Ben je klant van Ifunds? Neem dan daarnaast ook contact op met seth.vanouwerkerk@ifunds.nl

Vorig bericht
Data-analyse van Data Inside: tijdens de crisis blijven de donateurs gewoon geven

Gerelateerde berichten

Menu