Data Inside dashboards…

Data Inside Dashboards

Overall dashboards

Algemene rapportage
Inzicht op hoofdlijnen over alle fondsenwervende rapportage middelen incl. in- en uitstroom.

Prognose dashboard
Maak eenvoudig een 5-jaarsbegroting (aantal donateurs, inkomsten en kosten) en zie direct de impact van keuzes in de besteding van uw budget.

Markttrend dashboard
Op basis van het dagelijkse gedrag van meer dan een miljoen unieke donateurs zie je het gedrag in de markt van dit jaar ten opzichte van vorig jaar.

Programmadashboards

Direct mail dashboard
Gedetailleerd inzicht in het volledige mailprogramma, gericht op het verbeteren van het rendement.

Telemarketing dashboard
Gedetailleerd inzicht in conversie, upgrading en reactivering. Gericht op het verbeteren van het rendement.

Specials

Major Donor dashboard
Inzicht in potentiële en huidige middle donors en major donors met mogelijkheden om ontwikkeling op persoonsniveau te volgen.

Collecte dashboard
Gedetailleerd inzicht in inkomsten en ontwikkeling per regio, collecteleider en collectant.

Werving dashboards

F2F dashboard
Gedetailleerd inzicht in rendement en uitstroom, bureau en werver, gericht op het verbeteren van het rendement en voorkomen van uitstroom.

Online dashboard
Samen met onze kennispartner Trybes hebben we een het online dashboard ontwikkeld

Het dashboard geeft inzicht in jouw online campagnes en activiteiten. Zowel je online leadwerving als ook het communiceren met je achterban via verschillende online kanalen wordt uitgebreid getoond. Verder tonen we inzicht in het pad dat jouw online donateurs hebben gelopen voordat ze tot een donatie overgingen.

Direct mail dashboard
Inzicht in de resultaten van je werving. Wat is het profiel persoon dat je werft. Leer welke doelgroepen of campagnes op termijn het beste rendement of de beste retentie geven.

Analyses op maat

Hoewel we er in geloven dat een hoog niveau van standaardisatie vanuit onze dashboards al jouw vragen goed en tegen de laagste kosten kan beantwoorden, is het uiteraard mogelijk maatwerkanalyses te vragen. Belangrijk voordeel is dat we, als je al klant bent, al je data al gestructureerd en analyse klaar in ons analyseplatform hebben staan. We hoeven dus geen enkel uur te verspillen aan voorbereidende werkzaamheden.

 

Vragen/meer weten?