Christal

Kennispartner Data Inside

Samen gaan we voor: de juiste campagnes, bij de juiste donateurs op het juiste moment. Want dat levert de hoogste waarde voor alle betrokkenen.

Al meer dan 20 jaar specialist in het telefonisch werven van giften, vrijwilligers, upgrade- en conversiecalls. Christal gaat verder dan bellen alleen. Door het gesprek in te passen in meerdere contactmomenten stuurt Christal op een positief gevoel van ieder gesprek. Via het TM dashboard zijn er oneindig veel mogelijkheden om samen met de mensen van Christal te sturen op maximaal resultaat.